تجارت

جزئیات تقویم آموزشی ۱۰دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

تقویم آموزشی دانشگاه ها شامل زمان حذف و اضافه، زمان آغاز کلاس ها، امتحانات میان ترم، زمان پایان کلاس و امتحانات پایان ترم در نیمسال اول و دوم تحصیلی ۱۴۰۰۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش ناظم نیوز، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در حالی آغاز می شود که با توجه به شرایط کرونایی در کشور آموزش همانند سال تحصیلی گذشته مجازی خواهد بود هرچند با توجه به سرعت گرفتن واکسیناسیون دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی اینطور پیش بینی می شود که در ترم نخست و از آبان ماه آموزش به صورت ترکیبی یعنی مجازی و حضوری باشد.

در حال حاضر ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال اول تحصیلی در برخی دانشگاه ها به اتمام رسیده و در برخی دیگر به تازگی آغاز شده و کماکان ادامه دارد؛ همچنین تقویم آموزشی دانشگاه های بزرگ شامل زمان حذف و اضافه، زمان آغاز کلاس ها، امتحانات میان ترم، زمان پایان کلاس و امتحانات پایان ترم در نیمسال اول و دوم ۱۴۰۰۱۴۰۱ اعلام شده است که جزئیات آن به شرح زیر است؛

دانشگاه آزاد

تاریخ شروع کلاس ها در نیمسال اول تحصیلی در رشته های غیرپزشکی ۲۷ شهریورماه و زمان حذف و اضافه از ۳ مهرماه تا ۱۰ مهرماه اعلام شده است. پایان کلاس ها در تاریخ ۱۶ دی ماه و بازه زمانی امتحانات نیز ۱۸ دی ماه لغایت ۳۰ دی ماه خواهد بود.

برای نیمسال دوم نیز ثبت نام و انتخاب واحد از ۹ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۲۱ بهمن ماه ادامه دارد. کلاس های دانشجویان رشته های غیرپزشکی ۲۳ بهمن ماه آغاز و حذف و اضافه نیز در بازه زمانی ۳۰ بهمن تا ۵ اسفندماه انجام می‌شود. پایان کلاس ها نیز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ خواهد بود و امتحانات نیز در بازه زمانی ۲۸ خرداد تا ۹ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

براساس اعلام دانشگاه آزاد زمان پایان کلاس های رشته های گروه علوم پزشکی در نیمسال اول ۲۳ دی ماه است و امتحانات این گروه در بازه زمانی ۲۵ بهمن ماه تا ۷ اسفندماه برگزار خواهد شد. همچنین زمان پایان کلاس های گروه علوم پزشکی در نیمسال دوم ۲ تیرماه ۱۴۰۱ اعلام شده و امتحانات نیز در بازه زمانی ۴ تیرماه تا ۱۶ تیرماه برگزار خواهد شد.

دانشگاه تهران

در دانشگاه تهران نیز ۳ مهرماه کلاس های آموزشی شروع خواهد شد و حذف و اضافه نیز در تاریخ های ۱۷، ۱۸ و ۱۹ مهرماه انجام می شود. امتحانات میان ترم از ۲۲ آبان ماه آغاز می شود و ۴ آبان ماه به پایان می رسد. ۲۳ دی ماه نیز امتحانات پایان ترم شروع می شود و تا ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشگاه تهران از روز شنبه ۹ بهمن ماه آغاز می شود و تا روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. کلاس های آموزشی دانشجویان از ۱۶ بهمن ماه آغاز می شود و حذف و اضافه نیز در تاریخ های ۳۰ اسفند، ۱ و ۲ بهمن ماه انجام می شود. امتحانات میان ترم از ۲۰ فروردین شروع می شود و تا ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. امتحانات پایان ترم نیز از ۲۶ خردادماه آغاز خواهد شد و ۹ تیر به پایان خواهد رسید.

دانشگاه علامه طباطبایی

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز از ۲۰ شهریورماه آغاز و تا ۲۴ شهریورماه ادامه دارد. کلاس ها از ۲۷ شهریور ماه شروع می شود و حذف و اضافه در تاریخ ۳ مهرماه تا ۷ مهرماه ۱۴۰۰ صورت می گیرد. براساس اعلام دانشگاه علامه، ۱۵ دی ماه زمان پایان کلاس ها در نیمسال اول تحصیلی ست و امتحانات از ۲۵ دی ماه لغایت ۶ بهمن ماه برگزار می شود.

ثبت نام دانشجویان دانشگاه علامه در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از ۱۶ بهمن تا ۲۰ بهمن ماه انجام می شود. شروع کلاس ها ۲۳ بهمن ماه خواهد بود و فرایند حذف و اضافه در تاریخ ۳۰ بهمن تا ۴ اسفندماه انجام می شود. زمان پایان کلاس ها ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ اعلام شده است و امتحانات پایان ترم ۲۸ خردادماه تا ۸ تیرماه برگزار می شود.

دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب واحد دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی از شنبه ۲۰ شهریورماه آغاز شده و تا روز دوشنبه ۲۲ شهریور ادامه دارد.شروع کلاس ها در این دانشگاه از روز شنبه ۲۷ شهریور ماه خواهد بود. حذف و اضافه نیز در روزهای شنبهو یکشنبه ۳ و ۴ مهرماه صورت می گیرد.پایان کلاس های نیمسال اول تحصیلی روز چهارشنبه ۱۵ دیماه خواهد بود و امتحانات پایان ترم نیز از روز شنبه ۱۸ دی ماه آغاز می شود و تا روز چهارنشبه ۲۹ دی ماه ادامه خواهد داشت.

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از روز شنبه ۹ بهمن ماه آغاز و تا روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد. کلاس ها نیز از روز شنبه ۱۶ بهمن ماه آغاز می شود و زمان حذف و اضافه یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام شده است. پایان کلاس ها نیز روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه خواهد بود و امتحانات از ۲۱ خردادماه آغاز می شود و تا روز چهارشنبه یکم تیرماه ادامه خواهد داشت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

براساس تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زمان آغاز کلاس های دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال اول تحصیلی ۲۷ شهریورماه خواهد بود و ۱۵ دی ماه کلاس ها به پایان می رسد. امتحانات پایان ترم از ۱۸ دی ماه آغاز می شود و تا ۳۰ دی ماه ادامه دارد. در نیمسال دوم تحصیلی نیز کلاس ها ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ شروع می شود و ۱۸ خردادماه به پایان می رسد. امتحانات پایان ترم در این نیمسال نیز از ۲۱ خرداد آغاز و ۲ تیرماه به پایان می رسد.

همچنین براساس اعلام دانشگاه امیرکبیر، روز شنبه ۸ آبان ماه کلاس های دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی ارشد آغاز می شود و ۲۹ دی ماه به پایان می رسد. آزمون های پایان ترم نیز در بازه زمانی ۴ بهمن ماه تا ۱۱ بهمن ماه برگزار می شود.

کلاس های دانشجویان جدیدالورود دکتری در دانشگاه امیرکبیر از روز شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود و ۲۵ دی ماه به پایان می رسد. حذف و اضافه نیز در روزهای ۳ و ۴ مهرماه صورت می گیرد. آزمون های پایانی این دانشجویان از روز شنبه ۱۸ دی ماه آغاز می شود و تا روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد.

دانشگاه تربیت مدرس

براساس تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، زمان شروع کلاس ها از ٢٧ شهریور ماه در نیمسال اول و ١٦ بهمن ماه در نیمسال دوم، حذف و تعویض دروس ١١ و ١٢ مهرماه در نیمسال اول و ١ و ٢ اسفندماه در نیمسال دوم و پایان کلاس ها ١٦دی ماه در نیمسال اول و ١٩خردادماه در نیمسال دوم خواهد بود.

همچنین ارزشیابی دروس ۴ تا ۱۶ دی ماه در نیمسال اول و ٧ تا ١٩ خرداد در نیمسال دوم، امتحانات دروس مدرسی و دروس تخصصی به ترتیب ١٨ تا ٢٣ دی ماه و ۲۵ دی تا ٧ بهمن ماه در نیمسال اول و ٢١ تا ٢٦ خرداد و ٢٨ خرداد تا ٩ تیرماه در نیمسال دوم انجام می شود.

زمان ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان از سوی استاد درس، ١٨ دی ماه تا ١٣بهمن ماه (نیمسال اول) و ٢١ خرداد تا ۱۵ تیرماه (نیمسال دوم)، مهلت اعتراض دانشجویان ۱۴ تا ١٨ بهمن ماه (نیمسال اول) و ۱۶ تا ٢٠ تیرماه (نیمسال دوم) و ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس ١٩تا ٢٣ بهمن ماه و ٢١ تا ۲۵ تیرماه (نیمسال دوم) خواهد بود.

دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرده است که با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو بایستی با مدیر گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.

حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد ٨ و ۱۴ واحد و در مقطع دکتری ۶ و ١٠ واحد می باشد. کلاس هایی که از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد. همچنین در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است، لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد. دانشجویانی که در زمان مقرر در این تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند، مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نیستند.

دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا اعلام کرده است آغاز نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۲۷ شهریور ماه است و حذف و اضافه برای ورودی های ۹۷ و ماقبل در تاریخ ۳ مهرماه، ورودی ۹۸ در تاریخ ۴ مهرماه، ورودی ۹۹ در تاریخ ۶ مهرماه و حذف و اضافه برای میهمانی و انتقال در تاریخ ۷ مهرماه انجام می شود. پایان کلاس ها ۱۶ دی ماه خواهد بود و امتحان ها از ۲۰ دی ماه آغاز می شود. امتحان دروس عمومی در روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ دی ماه و امتحان دروس تخصصی از ۲۵ دی ماه تا ۷ بهمن ماه برگزار می شود.

انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه الزهرا در نیمسال دوم تحصیلی برای ورودی های ۹۷ و ماقبل در تاریخ ۱۶ بهمن ماه، ورودی ۹۸ در تاریخ ۱۷ بهمن ماه، ورودی ۹۹ در تاریخ ۱۸ بهمن ماه و ورودی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۹ بهمن ماه انجام می شود. ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ زمان شروع نیمسال دوم تحصیلی در دانشگاه الزهرا است و کلاس ها ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ به پایان می رسد.امتحانات از ۳۰ خرداد آغاز می شود؛ امتحانات دروس عمومی در روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه و یکم تیرماه ۱۴۰۱ و امتحانات دروس تخصصی از ۴ تیرتا ۱۶ تیر۱۴۰۱ برگزار می شود.

دانشگاه خوارزمی

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه خوارزمی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از فردا شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۶ شهریور ماه ادامه خواهد داشت. حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۳ الی ۴ مهر ۱۴۰۰ و حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۱۳ الی ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

پیش ثبت نام نیمسال دوم (صرفاً برای دانشکده‌هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند) ۲۰ الی ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ انجام می‌شود. زمان پایان کلاس‌ها در دانشگاه خوارزمی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ بوده و امتحانات ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

دانشگاه فنی و حرفه ای

همچنین بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، شروع نیمسال اول از روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود؛ حذف و اضافه از سوم مهر تا هشتم مهر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و حذف اضطراری از ۶ آذر ماه شروع شده و تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. مدت آموزش ۱۶ هفته بوده و پایان کلاس‌ها روز چهار شنبه ۹ دی ۱۴۰۰ خواهد بود و امتحانات نیز از ۱۱ روز شنبه دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پنجشنبه ۲۲ دی ماه ادامه خواهد داشت.

برای دانشجویان جدیدالورود، متناسب با زمان ثبت نام و تأخیر در شروع کلاس‌ها، کلاس‌های فوق العاده تشکیل خواهد شد.

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز از روز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۴ همچنین ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. شروع نیمسال از شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود. حذف و اضافه از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ الی ۵ اسفند ۱۴۰۰ خواهد بود حذف اضطراری، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد. مدت آموزش همانند نیمسال اول ۱۶ هفته برگزار شده و پایان کلاس‌ها ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ خواهد بود. امتحانات نیز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲ تیر ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

دانشگاه پیام نور

بنا بر اعلام دانشگاه پیام نور، شروع کلاس های نیمسال اول از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود که ممکن است در برخی مراکز این تاریخ متفاوت باشد. تمامی کلاس ها به صورت غیرحضوری (مجازی و آنلاین) برگزار خواهد شد. مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و گرایش تا ۱۷ مهر تعیین شده است. همچنین مهلت ثبت درخواست مهمان در این نیمسال از ۳ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۰ اعلام شده است.

تاریخ حذف و اضافه ترم اول پیام نور از ۷ مهر تا ۲۰ مهر خواهد بود و تاریخ امتحانات ترم اول دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۲ دی تا ۲۶ دی ۱۴۰۰ تعیین شده است. زمان انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال اول از ۱۶ شهریور تا ۱۳ آذر ۱۴۰۰ تعیین و آخرین مهلت برای ثبت نمره میان ترم در این نیمسال تا ۲۶ دی ۱۴۰۰ اعلام شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا